image-121757-7058101512bc41cf9f59c82b28a61da8.jpg

image-121758-gemeenschap1.JPG

De zustergemeenschap Elia is een gemeenschap van zusters van het Convent van Betlehem. www.conventvanbetlehem.be

Onze eerste en voornaamste zending is het innige leven met de Heer elke dag opnieuw leven.

De Menswording is de kern van onze spiritualiteit. Elke zuster is een contemplatieve in de wereld.

Uit onze leefregel: 'Gij zijt geroepen om in God uw woning te vinden en om te ontdekken hoe God zijn woonplaats heeft te midden van de mensen. Christus is uw toegang tot dit innige leven. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven.'

Graag laten wij u hier iets proeven van ons leven.


Kijk en lees
Kom en zie
Luister met het oor van uw hart.   image-6291-4072-allteam.png?1410527326652